Instrukcja przygotowania pliku do cięcia CNC

Format plików:
Przyjmujemy pliki w formacie:

.DXF
.DWG
.EPS
.CDR
.PDF

Pliki powinny zostać przygotowane w wersji wektorowej w skali 1:1

Dodatkowe rysunki techniczne z naniesionymi wymiarami, zagłębieniami lub zdjęcia mogą służyć jak materiał pomocniczy.

Przygotowanie plików:

Wszystkie elementy powinny zostać poukładane na docelowych arkuszach/formatkach.
Każdy arkusz powinien zostać opisany wymiarem w milimetrach.
-Minimalny odstęp między elementami: 8 mm
-Minimalny odstęp od krawędzi arkusza: 10 mm

Element powinien składać się z linii o grubości włosowej (0,001 mm).

Linie powinny tworzyć zamknięty obiekt wektorowy. Nie należy nakładać na siebie kilku duplikatów elementów lub linii.

Fonty powinny zostać zamienione na krzywe.

W przypadku dodatkowych zagłębień lub fazowania krawędzi prosimy o pomocnicze rysunki techniczne/przekroje w formacie PDF lub JPEG.

Drugą opcją jest oznaczenie dodatkowych działań innym kolorem linii oraz umieszczenie pod arkuszem opisów jak w przykładowym pliku.

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.